| | Klávesové zkratky
http://www.ecostavebniny.eu/http://www.ecostavebniny.eu/


Zákaznické centrum

Upozornění!!


Dovolujeme si upozornit naši milou klientelu o důležitosti dodržení technologického postupu a konzultace technických listů výrobků před zakoupením a zahájením jakýchkoliv prací.Tímto opatřením předejdete nepříjemnostem ,které mohou vzniknout nevhodnou kombinací povrchu s výrobky,ušetříte tak Váš cenný čas a v neposlední řadě i Vaši kapsu.


mn

Jak nakupovat


Každý návštěvník našeho obchodu má možnost využívat Návštěvnický košík. Ten umožňuje ukládat položky v tzv. dočasném košíku. Jakmile nový či nepřihlášený zákazník opustí obchod, bude obsah košíku vyprázdněn.

Každý přihlašený zákazník, může využívat tzv. Zákaznický košík. Tento košík umožňuje přihlášenému zákazníku nechat zboží v košíku i po opuštění obchodu a dokončit objednávku kdykoliv jindy.

Přihlašený zákazník může využívat různé služby, které vám nabízíme. Některé z těchto služeb jsou:
Vyplněný formulář - formulář vyplníte pouze jednou a to při přihlášení, pro další objednávky jsou vaše údaje vždy doplněny automaticky.
Zákaznický košík - Veškeré zboží vložené do košíku je v něm uloženo dokud se neodstraní z košíku, nebo nedokončí nákup.
Pokud zákazník, který se však nepřihlásil, vloží zboží do Návštěvnického košíku a poté se přihlásí do on-line obchodu, obsah Návštěvnického košíku bude přesunut do Zákaznického košíku automaticky.
Adresář - Můžeme doručit zboží i na jiné adresy, než kterou uvedete při přihlášení!
Hodnocení produktů - Podělte se o své zkušenosti s nabízeným zbožím i s ostatními návštěvníky.


mn

Prohlášení o ochraně osobních dat


Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


mn

Všeobecné obchodní podmínky


Obchodní podmínky objednávky

KLIENT SI VYBERE POMOCÍ ELEKTRONICKÉHO KATALOGU VÝROBKY KTERÉ SI PŘEJE ZAKOUPIT A PŘEDÁ SVOU OBJEDNÁVKU ECOSTAVEBNINÁM POMOCÍ OBJEDNÁVKOVÉHO LISTU, KTERÝ JE K DISPOZICI PODLE INSTRUKCÍ VEDENÝCH INTERNETOVÝM OBCHODEM. OBJEDNÁVKY NAD ČÁSTKU 10 000,- KČ JSOU TAKÉ TELEFONICKY OVĚŘOVÁNY, ABY NEDOŠLO K PŘÍPADNÉMU FALEŠNÉMU OBJEDNÁNÍ NA VAŠI ADRESU. VAŠE OBJEDNÁVKY LZE SLEDOVAT V MENU /MŮJ ÚČET/.

Zrušení objednávky

V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE MÍT Z JAKÝCHKOLIV DŮVODŮ ZÁJEM O STORNOVÁNÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, MŮŽETE NÁS O TOM INFORMOVAT NA ADRESE objednavky@ecostavebniny.eu NEBO NA TEL ČÍSLE 603 293 185. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE OBJEDNÁVKA ZRUŠENA Z NAŠÍ STRANY, BUDETE O TOM INFORMOVÁNI NA MAILU, KTERÝ JSTE NÁM SDĚLILI V REGISTRACI.

Odstoupení od kupní smlouvy

KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE DLE USTANOVENÍ § 53 ODST. 8 ZÁKONA Č. 40/1964 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“), NELZE MIMO JINÉ ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY NA DODÁVKU ZBOŽÍ UPRAVENÉHO PODLE PŘÁNÍ KUPUJÍCÍHO, JAKOŽ I ZBOŽÍ, KTERÉ PODLÉHÁ RYCHLÉ ZKÁZE, OPOTŘEBENÍ NEBO ZASTARÁNÍ, OD KUPNÍ SMLOUVY NA DODÁVKU AUDIO A VIDEO NAHRÁVEK A POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ, PORUŠIL-LI SPOTŘEBITEL JEJICH ORIGINÁLNÍ OBAL, A OD KUPNÍ SMLOUVY NA DODÁVKU NOVIN, PERIODIK A ČASOPISŮ.

NEJEDNÁ-LI SE O PŘÍPAD UVEDENÝ VÝŠE, ČI O JINÝ PŘÍPAD, KDY NELZE OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT, MÁ KUPUJÍCÍ V SOULADU S USTANOVENÍM § 53 ODST. 7 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRÁVO OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT, A TO DO ČTRNÁCTI (14) DNŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY MUSÍ BÝT PRODÁVAJÍCÍMU DORUČENO DO ČTRNÁCTI (14) DNŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY MŮŽE KUPUJÍCÍ ZASÍLAT MIMO JINÉ NA ADRESU PROVOZOVNY PRODÁVAJÍCÍHO ČI NA ADRESU ELEKTRONICKÉ POŠTY PRODÁVAJÍCÍHO objednavky@ecostavebniny.eu

V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SE KUPNÍ SMLOUVA OD POČÁTKU RUŠÍ. ZBOŽÍ MUSÍ BÝT PRODÁVAJÍCÍMU VRÁCENO DO SEDMI (7) PRACOVNÍCH DNŮ OD ODESLÁNÍ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍMU. ZBOŽÍ MUSÍ BÝT PRODÁVAJÍCÍMU VRÁCENO NEPOŠKOZENÉ A NEOPOTŘEBENÉ A, JE-LI TO MOŽNÉ, V PŮVODNÍM OBALU.

VE LHŮTĚ PATNÁCTI (15) DNŮ OD VRÁCENÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM DLE OBCHODNÍCH PODMÍNEK JE PRODÁVAJÍCÍ OPRÁVNĚN PROVÉST PŘEZKOUMÁNÍ VRÁCENÉHO ZBOŽÍ, ZEJMÉNA ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ, ZDALI VRÁCENÉ ZBOŽÍ NENÍ POŠKOZENO, OPOTŘEBENO ČI ČÁSTEČNĚ SPOTŘEBOVÁNO.

V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DLE OBCHODNÍCH PODMÍNEK VRÁTÍ PRODÁVAJÍCÍ PLNĚNÍ POSKYTNUTÉ KUPUJÍCÍM KUPUJÍCÍMU DO DESETI (10) DNŮ OD SKONČENÍ LHŮTY NA PŘEZKOUMÁNÍ ZBOŽÍ DLE OBCHODNÍCH PODMÍNEK, NEJPOZDĚJI VŠAK DO TŘICETI (30) DNŮ OD DORUČENÍ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍMU, A TO BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET URČENÝ KUPUJÍCÍM. PRODÁVAJÍCÍ JE TAKTÉŽ OPRÁVNĚN VRÁTIT PLNĚNÍ POSKYTNUTÉ KUPUJÍCÍM JIŽ PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM.

KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE POKUD ZBOŽÍ VRÁCENÉ KUPUJÍCÍM BUDE POŠKOZENO, OPOTŘEBENO ČI ČÁSTEČNĚ SPOTŘEBOVÁNO, VZNIKÁ PRODÁVAJÍCÍMU VŮČI KUPUJÍCÍMU NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY JEMU TÍM VZNIKLÉ. NÁROK NA ÚHRADU VZNIKLÉ ŠKODY JE PRODÁVAJÍCÍ OPRÁVNĚN JEDNOSTRANNĚ ZAPOČÍST PROTI NÁROKU KUPUJÍCÍHO NA VRÁCENÍ KUPNÍ CENY.

DO DOBY PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM JE PRODÁVAJÍCÍ OPRÁVNĚN KDYKOLIV OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VRÁTÍ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU KUPNÍ CENU BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, A TO BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET URČENÝ KUPUJÍCÍM.

JE-LI SPOLEČNĚ SE ZBOŽÍM POSKYTNUT KUPUJÍCÍMU DÁREK, JE DAROVACÍ SMLOUVA MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM UZAVŘENA S ROZVAZOVACÍ PODMÍNKOU, ŽE DOJDE-LI K ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM, POZBÝVÁ DAROVACÍ SMLOUVA OHLEDNĚ TAKOVÉHO DÁRKU ÚČINNOSTI A KUPUJÍCÍ JE POVINEN SPOLU SE ZBOŽÍM PRODÁVAJÍCÍMU VRÁTIT I POSKYTNUTÝ DÁREK. A TO ZA STEJNÝCH PODMÍNEK JAKO U SAMOTNÉHO OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ.

Vrácení peněz

POKUD BYLA VAŠE OBJEDNÁVKA ZAPLACENA A MY NEBUDEME SCHOPNI VÁM OBJEDNANÉ ZBOŽÍ ZAJISTIT, BUDE VÁM BEZODKLADNĚ ZAPLACENÁ ČÁSTKA PŘEVEDENA V PLNÉ VÝŠI ZPĚT NA ÚČET ZE KTERÉHO BYLA POSLÁNA.

Faktura

KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE VÁM BUDE ZASLÁNA FAKTURA ZÁROVEŇ SE ZASLANÝM ZBOŽÍM. FAKTURU JE NUTNÉ SI UCHOVAT PRO PŘÍPADNOU REKLAMACI.

Ceny výrobků

CENY VÝROBKU JSOU TY, KTERÉ FIGURUJÍ V DANÝ MOMENT VAŠEHO ZAKOUPENÍ V ELEKTRONICKÉM KATALOGU. CENY PRODEJE JSOU CENY S DPH.

Ceny pro velkoodběratele

CENY SI LZE VYŽÁDAT NA ADRESE: info@ecostavebniny.eu

Expediční lhůty

EPEDIČNÍ LHŮTA ZAHRNUJE DOBU, VE KTERÉ BUDE VAŠE ZBOŽÍ PŘEDÁNO DOPRAVCI. POTÉ JE TŘEBA ZAPOČÍTAT DOBU DODÁNÍ JEDNOTLIVÉHO DOPRAVCE DO VAŠICH RUKOU, NEBO NA UVEDENOU ADRESU U POŠTOVNÍCH ODBĚRŮ.
2 DNY –POKUD SE JEDNÁ O ZBOŽÍ, KTERÉ MÁME NA SKLADĚ
1 AŽ 3 TÝDNY – PRO ZBOŽÍ, KTERÉ JE NUTNO OBJEDNAT U NĚKTERÉHO Z NAŠICH VÝROBCŮ.
O DISPONIBILITĚ KAŽDÉHO Z VÝROBKŮ JSTE INFORMOVÁNI PŘI JEHO ZAKOUPENÍ.
POZOR! UVADENÝ POČET DNÍ EXPEDIČNÍ LHŮTY JE KALKULOVÁN PODLE PRACOVNÍCH DNŮ. POKUD TEDY DOBA PRO EXPEDIČNÍ LHŮTU ZAHRNUJE VÍKEND, JE TŘEBA K NÍ PŘIPOČÍTAT DALŠÍ 2 DNY.
OSOBNÍ ODBĚRY
LZE SI VYZVEDNOUT VÁMI OBJEDNANÉ ZBOŽÍ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ NA TÉTO ADRESE:
NOVÁ 199
373 73 ŠTĚPÁNOVICE
TEL/ 603 293 185 PAN MIROSLAV NĚMEC.

Česká pošta

DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK ČESKOU POŠTOU JE VŠEM ZÁKAZNÍKŮM DOBŘE ZNÁMÉ, V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU CENY VYPOČÍTÁNY I S DOBÍRKOU K TARIFU "BALÍK NA POŠTU" A "BALÍK DO RUKY" V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM ZÁSILKA NEBUDE DORUČENA, ZŮSTÁVÁ ULOŽENA NA VAŠÍ POŠTĚ PO DOBU MAXIMÁLNĚ SEDMI PRACOVNÍCH DNŮ. VEŠKERÉ BALÍKY JSOU POJIŠTOVÁNY.
CENY DOPRAVY JSOU URČOVÁNY PODLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU A VÁHY ZÁSILEK.

Cena dopravy, poštovného a balného

CENA DOPRAVY SE AUTOMATICKY PŘIPOČÍTÁVÁ K VAŠÍ OBJEDNÁVCE PODLE VÁHY, DLE NÁSLEDUJÍCÍHO PŘEHLEDU:

DO 15KG  150KČ

15 - 30KG  250KČ

NAD 30KG NADMĚRNÁ DOPRAVA, CENA DLE DOHODY. ZÁKAZNÍK BUDE TELEFONICKY KONTAKTOVÁN A INFORMOVÁN O ZPŮSOBU A CENĚ DOPRAVY.

Platební podmínky

VÁŠ NÁKUP LZE ZAPLATIT HOTOVĚ, PŘEVODEM Z ÚČTU, NEBO NA DOBÍRKU.

Naše platební údaje

NÁZEV BANKY: KOMERČNÍ BANKA A.S.
ADRESA BANKY: NA STRÁŽI 270, 386 37 STRAKONICE
NÁZEV NAŠÍ SPOLEČNOSTI: MIREN S.R.O
ČÍSLO ÚČTU: 35-9237000237/0100
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX

Reklamační řád a záruka

REKLAMAČNÍ ŘÁD SE VZTAHUJE NA REKLAMACE VAD ZBOŽÍ, KTERÉ JE V ZARUČNÍ DOBĚ.

Záruční doba

KONKRÉTNÍ DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY JE UVEDENA NA VÝROBKU NEBO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCHODU. KONKRÉTNÍ DÉLKA ZARUČNÍ DOBY ODPOVÍDÁ VŽDY NEJMÉNĚ MINIMÁLNÍ DÉLCE ZÁRUČNÍ DOBY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, PŘÍPADNĚ ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
ZÁRUČNÍ DOBA ZAČÍNÁ BĚŽET OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM.
DOJDE-LI K VÝMĚNĚ ZBOŽÍ, ZAČÍNÁ ZÁRUČNÍ DOBA BĚŽET ZNOVU OD PŘEVZETÍ NOVÉHO ZBOŽÍ.

Nároky ze záruky

KUPUJÍCÍMU V PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNÉ REKLAMACE NÁLEŽÍ NÁROKY ZE ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, PŘÍP. DALŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. KUPUJÍCÍ MÁ ZEJMÉNA:
PRÁVO NA BEZPLATNÉ, ŘÁDNÉ A VČASNÉ ODSTRANĚNÍ VADY, POKUD JDE O VADU ODSTRANITELNOU, PRÁVO NA VÝMĚNU VADNÉHO ZBOŽÍ NEBO VADNÉ SOUČÁSTI, NENÍ-LI TO VZHLEDEM K POVAZE VADY NEÚMĚRNÉ A NENÍ-LI TAKOVÝ POSTUP MOŽNÝ, PRÁVO NA PŘIMĚŘENOU SLEVU Z KUPNÍ CENY.

Postup a místo uplatnění reklamace

POKUD KUPUJÍCÍ ZJISTÍ, ŽE DODANÉ ZBOŽÍ MÁ ZÁVADU NEBO JE PO DODÁNÍ POSKOZENÉ, JE NUTNÉ TOTO ZBOŽÍ DORUČIT K REKLAMACI. DOPRAVU REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ HRADÍ KUPUJÍCÍ.
ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ JE POVINNÉ DOLOŽIT
1 FAKTURU A REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ
2 NÁZEV REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ
3 PODROBNÝ POPIS ZÁVADY NEBO DŮVODU REKLAMACE


MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE:
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU VÝROBNÍ VADY ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ JE MOŽNÉ DOPRAVIT NEBO POSLAT REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.
POZOR ZBOŽÍ ZASÍLANÉ NA REKLAMACI NEBO VRÁCENÍ NELZE ZASLAT NA DOBÍRKU.

NOVÁ 199
373 73 ŠTĚPÁNOVICE
TEL: 603 293 185 PAN MIROSLAV NĚMEC

Reklamace doručovacích služeb

ZBOŽÍ Z WWW.ECOSTAVEBNINY.EU JE K VÁM DORUČOVÁNO PROSTŘEDNICTVÍM DOPRAVCŮ, NAŠICH SMLUVNÍCH PARTNERŮ, KTERÉ JSME PRO VÁS VYBÍRALI S OHLEDEM NA CENU, ALE I KVALITU SLUŽEB. PŘESTO SE MŮZE STÁT, ŽE K VÁM ZÁSILKA PŘIJDE POŠKOZENA. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POSTUPUJTE PROSÍM NÁSLEDOVNĚ:
1. ZÁSILKU SI VŽDY PROHLÉDNĚTE PŘED DOPRAVCEM
2. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ OBALU (POMAČKANÝ ROZTRHANÝ PROMOČENÝ…) SEPIŠTE IHNED S DOPRAVCEM PROTOKOL O POŠKOZENÍ ZÁSILKY.
3. NENECHTE SE DOPRAVCEM PŘESVEDČOVAT, ŽE ZASILKA NENÍ DOBŘE ZAJIŠTĚNA. NA WWW.ECOSTAVEBNINY.EU OŠETŘUJEME ZBOŽÍ VELMI PEČLIVĚ, ABY K VÁM DOŠLO V POŘÁDKU. DO PŘEDMĚTU UVEĎTE /STÍŽNOST NA PŘEPRAVU/ POPIŠTE PROBLÉM, UVEĎTE KONTAKTY NA SEBE, ČÍSLO ZÁSILKY A ČÍSLO FAKTURY. VÁŠ PROBLÉM BUDEME ŘEŠIT S DOPRAVCEM A BUDME VÁS INFORMOVAT O DALŠÍM POSTUPU.
PŘÍJEMCE PO SEPSÁNÍ REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU U DOPRAVCE, KONTAKTUJE BEZ ODKLADU PÍSEMNĚ PRODÁVAJÍCÍHO. V PÍSEMNÉM OZNÁMENÍ MUSÍ KUPUJÍCÍ UVÉST ZJIŠTĚNÉ VADY, TJ. MUSÍ SDĚLIT O JAKÉ VADY SE JEDNÁ A JAK SE PROJEVUJÍ. PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÝCH VADÁCH UPLATŇUJE KUPUJÍCÍ V MÍSTĚ SÍDLA PRODÁVAJÍCÍHO PO TELEFONICKÉ DOHODĚ:

NOVÁ 199
373 73 ŠTĚPÁNOVICE
TEL: 603 293 185 PAN MIROSLAV NĚMEC

K REKLAMACI JE VE VŠECH PŘÍPADECH NUTNÉ PŘEDLOŽIT REKLAMAČNÍ PROTOKOL, KOMPLETNÍ SEZNAM ČÁSTI ZÁSILKY A KOPII FAKTURY. KUPUJÍCÍ JE POVINEN REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ ZASLAT NEBO DOPRAVIT NA VÝŠE UVEDENOU ADRESU.
PO OBDRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH NÁLEŽITOSTÍ, PRODÁVAJÍCÍ ZAHÁJÍ REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ U DOPRAVCE. DOPRAVCE JE POVINEN REKLAMACI VYŘÍDIT NEJPOZDEJI DO 30 DNŮ OD JEJÍHO UPLATNĚNÍ. PRODÁVAJÍCÍ NADÁLE INFORMUJE KUPUJÍCÍHO O VYJÁDŘENÍ REKLAMACE OD DOPRAVCE. PRODÁVAJÍCÍ NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVOZU PRODUKTU, Z FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ A ŠKOD Z NEODBORNÉHO POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU, STEJNĚ JEKO ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VNĚJŠÍMI UDÁLOSTMI A CHYBNOU MANIPULACÍ. NA VADY TOHOTO PŮVODU SE NEVZTAHUJE ANI POSKYTNUTÁ ZÁRUKA.


mn

Přihlášení 

Pokud nejste registrováni, můžete tak učinit nyní
mn
Uživatelské jméno 
Heslo 

Košík
Nákupní košík je prázdný.